• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitimi Muğla

Koçluk Eğitimi Muğla
Koçluk

 Yaşam Koçluğu: Hayatınızda kalıcı değişiklikler alarak gelişiminizin sağlanmasını istiyorsanız, bazı alanlarda kısır döngüde olduğunuzu hissediyorsanız, yeni açılımlar arayışı içindeyseniz profesyonel bir yaşam koçu ile çalışmanızda yarar vardır. O sizin göremediğiniz noktaları objektif bir bakış açısı ile görerek, zorlukları aşmanızda ya da alternatif yollar bulmanızda ve hedefinize en kısa sürede ulaşmanızda size rehberlik edecektir.

Optimist size yaşam koçluğu alanında hizmet sunabilir:

•Rehberlik

•Eğitmenlik

•Teşvik

•Yönlendirme Öğrenci Koçluğu; öğrenciyi hedefine ulaştırmaları için zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak potansiyelini maximum derecede kullanmasını sağlayan bir sistemdir. Öğrenci Koçu; öğrencinin potansiyeline inanır, öğrencinin kendini daha iyi tanımasına ve geliştirebilmesine yardımcı olur. Öğrenci ve aile arasındaki iletişimi yapılandırır. Öğrenciyi motive eder, öğrenme stilini belirleyerek çalışma disiplinini oluşturur. Öğrencinin hedeflerini belirlemesinde yardımcı olur ve hedeflerine ulaşabilmesi için öğrenciyi destekler.

Öğrencinin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde bilinçli düşünmesini, çözüm odaklı yaratıcı yaklaşımlar geliştirmesini hedefler. Öğrencinin içsel dünyasını da keşfetmesin hedefler. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda bilinçli düşünmesini, seçimler yapmasını, kararlar almasını, güçlü yanlarını keşfetmesini, yönünü seçmesini hedefler. Yeni bakış açıları geliştirmesine, kendini daha iyiye taşımasına destek olur. Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur.

Öğrenci Koçluğunun Faydaları;

 • Stres ve Zaman Yönetimi

• Özgüven ve Kendine Güven

• Etkin İletişim – Etkin Birey Olma

• Hedef Belirleme

• Öğrenme Basamakları ve Öğrenme Sorunları

• Güç • Başarı

• Aile İçi İletişim – İletişimsizlik

• Tembellik – Bıkkınlık – İsteksizlik Davranışları

• Sınavda Başarılı Olmanın Etkin ve Geçerli Yolları

• Motivasyon eksikliği-Dikkat Dağınıklığı

İlişki Koçluğu: Her insan, doğduğu andan başlayarak belirli bir ilişki ağının içine girer. Çünkü insan hayata geldiği ilk saniyeden itibaren sosyal bir varlıktır. İnsanın kurduğu ilişkiler, hayatını, psikolojisini ve yaşam tatminini etkileyen hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple yaşadığımız ilişkilerin kalite düzeyi, zaman zaman bizleri depresyona sürüklerken zaman zaman da en mutlu anlarımızı yaşamamıza sebep olabilmektedir. Aklınıza gelebilecek çok sayıda ilişki türünde yaşanan problemlerin çözümü adına ilişki koçluğu destekleyici bir süreç olabilmektedir. En çok rastladığımız konular ise; İdeal eş veya arkadaş tercihinde Evliliklerde eşler arasında yaşanan sürtüşmelerde, Bir aşk ilişkisinin sona ermesinde, Anne, baba ve çocuklar arasında yaşanan bir takım sürtüşmelerde, İlişki koçluğunun önemli bir yönü, kişinin kendisine uygun eşi veya arkadaşı tercih edebilmesi için kişinin kriterleri ve değerlerini ortaya çıkarmak suretiyle uygun kişinin seçimi ile ilgili noktayı netleştirmesini sağlamasıdır.

İlişki koçluğunun diğer bir olumlu tarafı da hemen her ilişkide yaşanan problemleri giderici ve kişiyi destekleyici bir rolü bünyesinde barındırmasıdır. Koçluk sürecinin büyük bir bölümü benzerlikler içerse de, ilişki koçluğunun en belirgin farkı, sürtüşmenin yaşandığı karşılıklı iki taraf olmasına rağmen en çok şikayette bulunan tarafa yönelik olarak uygulanmasıdır. Çünkü bu zamanlar içerisinde iki bireyle birlikte çalışmak genellikle çok az rastlanan bir durumdur. Dolayısıyla koçluk alan taraf bu koçluk süreci içerisinde moral bakımından ve psikolojik yönden desteklenmekte ve hayatına normal şekilde devam edebilmesi adına gerekli bir takım donanımlara sahip olabilmesi sağlanmaktadır.

İlişki Koçluğu Sayesinde;

• Önce kendimize karşı dürüst davranmanızı,

• Karşılaştığınız problemleri “büyütmeden “ ve “ abartmadan “ çözmemizi

• Arzu ettiğiniz şekilde fakat dengeli yaşayabilmek adına ilişkilerimizin sorumluluğunu almamızı ve bunların sonucunda doğru ve etkin bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlar.

Kariyer Koçluğu : Kariyer koçları ”Birlikte yaşamı paylaştıkları kişilere yani danışanlarına, kurumlara yol arkadaşlığı yaparak destekçileri olurlar. Hedefini belirlemiş olmak bir ayrıcalıktır. Hedefinizi belirlediğiniz zaman yaşam anlamlı hale gelir. Hedef belirlemek kolay değildir. Hedefinizi belirlediğinizde, hedefinize odaklanırsınız. Kişilerin hedef belirlemelerine ve varsa hedeflediklerine ulaşabilmelerine yönelik koçluk yapan, yol haritası ve eylem planı oluşturmalarına yönelik profesyonel destek sağlayan hizmettir. Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır. Hayaller, istekler, hedefler ve gerçekleşenler. Yaşam vizyonu, insanın hayallerini, çabalarını, hedeflerini anlamlı hale getirmesini sağlar. Yapılacak Kariyer koçluk çalışmaları ile

√ Ben neler yapabilirim?

 √ Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?

√ Ben ne istiyorum?

√ Karakterim Nasıl?

√ Ben ne yapmak istiyorum?

√ Ben nerede olmak istiyorum? sorularının yanıtları ortaya çıkarılır.

Kimler “Kariyer Koçluğu” programına katılabilir?

√ Lise ve üniversite öğrencileri

√ Üniversiteden yeni mezunlar

√ Kariyerinde ilerleyip de hayatına bambaşka bir yön vererek 2.kariyer yapmak isteyenler,

√ Belirlediği kısa ve uzun vadeli hedefe ulaşmak adına bireysel desteğe ihtiyaç duyan profesyoneller,

√ Sorumlulukları fazla olan, yetki paylaşımını yapmak isteyen yöneticiler için,

√ Çalışanlarına gerektiğinde koçluk yapabilmek, onları yönlendirebilmek ve bilgi edinmek isteyen yöneticiler,

Kurumsal Koçluk : Rekabete dayalı piyasada, şirketlerin maksimum verimlilik ve karlılıkla çalışması beklenmektedir. Bu nedenle şirketlerin insan kaynakları çok büyük önem kazanmıştır. Her düzeyde yöneticiden beklenen görevlerden biri de çalışanlarının yetkinliklerinin arttırılması ve yüksek performans göstererek şirketin karlılığına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Kurumsal koçluk yönetici ve yetkili pozisyonunda olanların, kendilerine bağlı çalışanların performansını ve potansiyelini geliştirmek, varsa performans problemlerini çözmek için kullandığı bir tekniktir. Bu süreç işbirliği gerektirir. Koç (yönetici) bilgi birikimini ve kişisel desteğini, astına aktarırken astın sorumluluk alarak kendi gelişimi için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Gelişim planı karşılıklı ilişki ile oluşturulur ve hazırlanan plan dâhilinde hedefe ulaşmak için çalışan tarafından yapılması gereken eylemler, yönetici koç’un takibinde belirlenen süre içinde gerçekleştirilir. Yönetici Koçluğu: Saygın NLP DANIŞMANLIK firması olarak, önde gelen ulusal ve uluslararası firmalardaki, başarılı üst düzey yöneticilere koçluk hizmeti sunmaktayız. Şirketler, liderlerinin, güçlü özelliklerini daha da geliştirmeleri, hayatlarındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmalarını, zayıf yönlerini minimize etmeleri ve onlara, bugünün hızla değişen iş dünyasında başarı için önemli olan yeni ve farklı çalışma alışkanlıkları kazanmaları konusunda yardımcı olmak için koçlarla çalışmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde şirketler, yönetici koçluğunu oldukça yararlı olduğunu ve şirketler biliyorlar ki, en iyi ve en yüksek performans gösteren yöneticileri, “koçluk”tan en fazla fayda sağlayan çalışanlarıdır.

Yönetici Koçluğu ile Sağlanacak Faydalar :

 • Performans Gelişimi ve Verimlilik

• Çalışanların Gelişimi

• Gelişmiş Öğrenme

• Gelişmiş İlişkiler

• Gelişmiş Bireylerin Yaşamlarının Kalitesi

• Yönetici İçin Daha Fazla Zaman

• Daha Fazla Yaratıcı Fikir

• İnsan, Kaynak ve Beceriden Daha İyi Yararlanma

• Daha Hızlı, Etkili, Acil Sorumluluk

 • Değişim İçin Büyük Esneklik ve Adaptasyon

• Daha Çok Motive Olan Çalışan

• Kültür Değişimi

• Yaşam Becerisi Neden Yönetici Koçluğu Hizmeti? Karar alma ve bunları uygulama becerileri gelişir. Önceliklerini belirler ve zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler. Koçun tuttuğu ayna aracılığıyla özeleştiri yapabilirler. Yöneticilik ve iletişim ile ilgili becerileri gelişir. Profesyonel ve bireysel hedeflerini entegre ederek yollarına devam ederler. Astlarının kurumun hedef ve stratejisiyle bir bütün halinde hareket etmesini sağlarlar. Çözüm odaklı, yüksek iletişimli, katılımcı takımlar oluşturmayı öğrenirler. Üretken düşünceyi nasıl destekleyebileceklerini öğrenirler. İleri görüşlü düşünebilmeyi öğrenirler. Çalışanları arasında bütünlük sorunu, tespit etme ve düzeltmeyi öğrenirler. Yönetim süreci içerisindeki performans verimliliğini arttırır.

Yönetim Koçluğu: Koçluk yöneticinin, çalışanın performans problemlerini çözmek ve becerilerini geliştirmek amacı ile başvurdukları etkileşimli bir süreçtir. Bu süreç işbirliği gerektirir ve üç unsuru vardır:

•Teknik yardım

•Kişisel destek

•Bireysel çaba

Başarı içinse bireyler arasında pozitif duygusal bir bağ oluşması gerekmektedir.

Performans Koçluğu : Genelde kurumun kendi içinde yarattığı Koçlarla ya da mentörler ile uygulanan bu yöntem, çalışanların verimini ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmak suretiyle kurum bünyesinde kullanılıyor. Performans koçluğu eğitimini almış şirket Koçları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara Koçluk yapabilir. Kurum bunu sistematik bir biçimde uygulamaya koyar, kişilere özgü gelişme planları hazırlar ve uygularsa performans artışı sistematik olarak artış gösterir.

Performans Koçluğu ile çalışanlar ne kazanırlar?

Performans Koçu, çalışanların sorunlarını ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir biçimde tespit etme ve tanımlama imkânı bulurlar. Performans Koçu, kurumlarda çalışanlara verdikleri geribildirimlerle kendileri hakkında objektif bakış açısı kazanırlar. Performans Koçluğu, uygulama planı çerçevesinde kurumları ve çalışanları geliştirme imkanı bulurlar. Performans Koçluğu sayesinde, çalışanların performansları yükseldikçe motivasyonları artar bu sayede iş güçleri de doğru oranda da artar. Performans Koçluğu, çalışanların farklı düşünce modelleri kazanarak yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı olur. Performans Koçluğu ile çalışanlar, kendilerine yapılan bu yatırım ile birlikte kuruma bağlılıkları artar.bu sayede uyumlarında da performanslarında da artış görünür.

Performans Koçluğu ile çalışanlar, kendi davranışlarını ve iş yapış şekillerini sorgulamaya başlayarak, hatalarını fırsata dönüştürmeyi öğrenirler. Kişiler kariyerinde veya hayatının her alanında kişisel verimliliğini arttırmak istediklerinde performans koçluğundan yararlanabilirler.

YÖNTEM: PROJE EKİBİ’ne hedeflerine ulaşmalarını sağlamak adına; alanında uzman danışmanlarımız programa katılacak işletmelerde ön analiz gerçekleştirerek, iyileştirmeye açık durumda bulunan alanları belirleyeceklerdir. Bu tespitlerden yola çıkarak bilgilendirme aşamasında proje ekibine aktarılacak konular belirlenecektir ve proje ekibine konu ile ilgili olarak eğitim verilecektir.

PROJE EKİBİ PROFİLİ : İşletmelerinde performans yönetimi sistemini uygulamak isteyen kuruluşlar proje ekibi kurarlar.

•İnsan Kaynakları Bölümü : İK yöneticisi ve uzmanı

•Diğer bölümlerden belirlenecek yöneticiler Performans koçluğunun sağlayabileceği faydalardan bazıları şunlardır: • Kişisel temellerinizi sağlamlaştırarak gerginlik düzeyinizi düşürmek

• Sorunların sorun olarak kalıp bizi sıkmasına izin veren değil, sorunları çözen konumunda olmak

• Potansiyelinizi ortaya çıkararak performansını arttırmak

• Kendinizden en üst düzeyde verim almanızı sağlamak

• Kendinizi ifade ve iletişim becerilerinizi geliştirmek

• Verimliliğinizi etkileyen dirençlerle yüzleşmek

• İş yada yaşam dengenizi tercih ettiğiniz seviyede yaşamak

Satış Koçluğu: Günümüzde Satış uzmanları daha önce eşi görülmemiş bir farklılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle rekabet konumlarında satış uzmanları içinde bulundukları pazarda farklılık yaratmak ve en kaliteli hizmeti müşteri hizmetini sunmak için bu farklılığın odak noktasında rol oynamaktadır. firmalar içinde bulundukları çevreyle yakın temas halinde olmak istemektedir. Özellikle üst yönetim. İşte çevrede oluşan bu değişim süreci daha doğrusu farklılaşma süreci içinde dışarıyla aralarındaki bu bağlantıyı sağlamak satış uzmanlarının günümüzde üstlendiği en önemli roldür.Dışarıda müşterilerle yakından iletişim kuran ama aynı zamanda üst yönetimle satış gücü arasında koordinasyon sağlamaktadır.

Satış Koçluğu ile ;

1- Satışa hazırlık döneminde kullanılan NLP yöntemleri;

* aktif duyu bulma yöntemi ( satışçı için ), satış fobilerini yenme yöntemi

2- Müşteri ile ilk karşılaşma sırasında kullanılan satış yöntemleri

* Göz ipuçlarını okuma yöntemi, keskinlik ve kalibrasyon yöntemleri, modelleme yöntemi

3- Müşteri gereksinimini anlamak için soru sorma döneminde kullanılan satış yöntemleri;

* Modelleme yöntemi, ayna yöntemi, rol oynama yöntemi, faydalı sorular sorma yöntemi, imgeleme yöntemi, Milton Modeli yöntemi sandviç yöntemi, zaman çizgilerini bulma yöntemi İş ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir yaşamları vardır.

Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları aşamaları birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu aşamaları en verimli biçimde geçirmek amacını güden koçluk çeşididir. Takım Koçluğu: Başarılı bir takım için ortak bir amaç için uyum içinde çalışmak ve hedefe koşmak çok önemlidir. Kurumlarda “Takım Koçluğu” sabit ya da değişken takımların bir arada en üst düzeyde performans ile çalışması için uygulanır. Takımdaki kişilerin birbirini dinlemesi, güveni, empati kurması ve birbirlerine açık olmaları takım koçluğundaki diğer temel hedeflerdendir. Ayrıca takım çalışma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılır. Takımın kendi dinamiklerini, birbirleri arasındaki etkileşimlerini anlamasını ve birlikte hareket etmesini sağlayacak, farkındalık oluşumunu ve kazanılmasını sağlayacak araç ve becerileri katılımcılara aktarmaktır.

Takım Koçluğundan Kazançlarınız;

• Takım performansında artış

• Güven ve işbirliği ortamı

• Açık iletişim

• Karar alma sürecinin etkin işlemesi ve kararlara uyum

• Sinerji ve motivasyonun oluşması/ artması

• Takımın vizyon ve hedefi doğrultusunda inanç birliği sağlama

• Takım üyelerinin verimli ve yeni kazanımlar ile sonuçlanan tartışma becerisi kazanması

• Takım üyelerinin birbirlerinin güçlü yanlarına odaklanması ve gelişmeye açık yönlerini desteklemesi

• Takımda çalışanların bireysel farklılıklarını dikkate alması ve saygı göstermesine zemin hazırlar.

Sporcu Koçluğu Spor yada Sporcu Koçluğu nedir?

Kişilerin sahaya indirdikleri yaşam mücadelesinde “hayata dair” başka bir pencereden bakış açısı yakalamalarını sağlayan hizmettir. Bireyin daha başarılı olması için neler yapması gerektiğini planlar, kişinin kör noktalarını görmesine yardımcı olur, içinde bulunduğu duygusal ya da fiziksel girdaptan çıkmasına destek olurken, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynar. Başarı ya da başarısızlık sonucunda; sonucun sadece matematiksel ifadelerini ve sonuç tablosunu görmek yerine, sporcuyu bu başarı ya da başarısızlığa götüren etkenleri de görebilmesini sağlar. Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarı için programlı, zamana bağlı ve çok yönlü bir çalışma sunar.

Kimin Spor yada Sporcu Koçluğuna ihtiyacı vardır? “Sporcunun kendi içinde var olan doğal yeteneği ne?”, “Oyun alanı neresi?”, “Aslında nerde oynasa kendini daha iyi ifade eder?”, “takım arkadaşları, birbirleri ile olan ilişkilerini oyun alanına nasıl taşıyorlar?”, “Oyunu kaybedecekken, nasıl kendi lehine çevirebilirim?”, “Oyundaki kazanma amacı nedir?” gibi sorulara cevap arayan kişiler yada takımlar. Antrenör ile Koç arasındaki farklar Antrenör sporcunun kondisyonu ile ilgilenirken, koç; sporcunun kondisyonunu daha fazla nasıl arttırabileceğini araştırır.

Antrenör sporcunun oyunundaki performansı ile ilgilenirken, koç; sporcunun performansını daha fazla nasıl arttırabileceğini araştırır. Antrenör sporcunun oyun içerisindeki davranışlarına bakarken, koç; sporcunun birey olarak kişilik profiline farklı bir açıdan bakar. Koçluk hizmeti; Antrenörün de bir koça ihtiyacı olabileceğini bilir. Antrenör takım içi güven köprülerinin oluşmasını sağlamaya çalışırken, koç; hayata dair güven penceresinden bakmaya yardımcı olur. Antrenör başarı için sahada ki engelleri kaldıracak bir perspektiften bakarken, koç; oyuncunun yaşamına dair engellerin nasıl kaldırılacağının perspektifini bireyin yakalamasını sağlar.

Spor yada Sporcu Koçluğunda bireysel kazanımlar : Kendinizde şimdiye kadar belki de bakamadığınız güçlü ve olumlu yönleriniz ile zayıf ve değişecek yönlerinizi araştırarak kendiniz için avantaj haline getirmeyi sağlayabilirsiniz. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı netleştirmenize yardımcı olur. Hedefinize giden yolda “yol haritası” çıkarmayı öğrenebilir veya yeniden hatırlayabilirsiniz. Kendi kaynaklarınızı yeniden gözden geçirip değerlendirebilirsiniz öfkenizin önüne geçmeyi öğrenirsiniz. Kendinizi 3. bir göz olarak dışarıdan bakarken; yeniden tanıyabilir, yetenek, beceri ve güçlü yönlerinizi gözden geçirmenize yardımcı olur. Konsantre olmanıza yardımcı olurken; Bireysel olarak her kişi de farklı şekilde motive olur. Sizin motivasyon tarzınızın nasıl olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bireysel ve spor kariyeri gelişim hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olur. Yeteneklerin; birlikte ve ortak amaçlar doğrultusunda yönetimini sağlar, Başarıya giden stratejiyi oluşturmayı sağlar, Takım içi etkili ve başarılı iletişimi sağlar. Engelleri nasıl aşacağınızı bulmayı sağlar. Performans artırma, Değer, inanç ve becerileriniz ile yol alırken korkunuzla nasıl baş edebileceğinizi fark edebilirsiniz. Hayalleri hedeflere nasıl dönüştüreceğinize yardımcı olur. Harekete geçme ve spor hayatında başarı kazanmanızı sağlar. Tüm bunları yaparken zamanı nasıl kullanacağınızı görmenizi sağlar. Hayat oyununda, elimizdeki kartları en iyi şekilde oynayarak kazanmak için yola çıktığımıza göre, elimizdeki kartlarla nasıl kazanacağımıza yardımcı olur. Spritüel Koçluk Spritüel nedir? Kelime anlamı “Ruh ile ilgili olan”dır.

Spritüel Koçluk nedir? Bireyin yaşamındaki değişim ve dönüşüm süreci (aynı bedenimizin zaman içinde durduramadığımız değişim ve dönüşümü gibi) sürerken; RUH, BEDEN ve ZİHİN üçlüsünün DENGE içerisinde kalmasını hedefleyen hizmettir. Spritüel Koç kimdir? Gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmak isterken geç kaldığımızı düşünüyor ya da yaşamın yetişemediğimiz hızından şikâyet ediyorsak, ne bir hayalimizin peşinden gidiyor, ne de bir yere kök salabiliyorsak, Spritüel Koç dışarıdan kendimize 3. bir göz olarak bakmamız noktasında bize yardımcı olur.

Spritüel Koçluk Nelere Yardımcı Olur? Başarıya giden yol içerisinde bireylerin önüne çıkan düşünce kalıplarının farkına varmalarına, kendilerini tanımalarına, mevcut bakış açılarını değiştirmelerine, kendi içsel güçlerini etkin bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Yaşam yolunun kontrolünü bireyin kendi eline almasını sağlar. Endişeleri, kaygıları yok ederek içten dışa doğru başarı elde edilmesine yardımcı olur.

Spritüel Koçluk Bireye Ne Sağlar? Kişinin iç ve dış dünyalarının arasına köprü kurmasını sağlar. Dışsal bir düzlemde hareket ederken, içsel bir düzlemde ne yönde değişiklikler yapabileceğini gösterir. İçsel potansiyelin farkına varmayı, değerlerini irdelemeyi, İnançlarını değerlendirme konularını gözden geçirir. Kişinin ıstırap korkusu ve haz beklentisi döngüsü içerisinden çıkıp, kendini gerçekleştirme süreci içerisine girmesini sağlar. Kişinin yaşamının anlamını keşfetmesini ve onu oluşturmaya başlamasına yardımcı olur. Spritüel Koç hangi alanlarda faaliyet gösterir: Bireysel gelişim, ruhsal büyüme, ruh halini kontrol altına almayı öğrenme, kendini tanıma, hayatının anlamını üretme, özgüven kazanma ve kişisel motivasyon, istenilen her türlü davranış değişimi, alışkanlıkların değişimi, mevcut olmayan alışkanlıkların edinilmesi, yaşamdan zevk alma ve mutluluk, bireysel başarı (toplumda, işte, evde), insanlar arası iletişim problemleri (hayır diyememe, pasiflik vb.), çocukların yetişme sürecindeki sorunlar, evlilik öncesi iletişim problemleri, ergen problemleri, aile içi iletişim, eşler arasında iletişim bozuklukları, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve daha birçok alanda…

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 
 

Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  Koçluk eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli’deki  Koçluk eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki Koçluk   eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  Koçluk eğitimlerimiz    0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Ankara  Koçluk eğitimlerimiz    0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
Koçluk Eğitimi Muğla başlıklı 1917 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın