• slideshow1
 • slideshow1
 • slideshow1

Koçluk Eğitimleri

Koçluk Eğitimleri
Koçluk

Koçluk insanın yaşamının kendisidir. Çünkü koç, kişinin yaşamında birlikte yürüdüğü bir yol arkadaşı ve bununla birlikte koçluk, yaşamın içinde, kişinin kendi adına, yaşamına, kendine ve gelişimine dışarıdan bir gözle bakabilme sürecidir.

Koçluk temelde değişim yönetimidir. Değişime adapte olmaktır. Bu pencereden, insanların kendilerini çok farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir. Koçluk bir insanı odaklı düşündürebilmektir. Gerçekten odaklanmasını sağlamaktır.

Bu yaklaşım karşılıklı iletişim ve bir etkileşimi içerir. Bununla birlikte koçun penceresinden bakıldığında; koç, çok iyi dinleyip oradan hareketle çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu destekleyen kişidir.

Bir diğer tanımla koçluk, nsanları gerçekten derin düşündürerek kendi farkındalıklarını ya da kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür. Koç ise, bütün bu sistemleri farkındalıkla bilerek uygulayan kişidir. Bunun için koçun, başlangıcı olup, sonu olmayan bir eğitim sürecine girmesi gerekir.

Bu işi profesyonel olarak yapmak üzere gerekli teknikleri öğrenmenin yanı sıra, “Koç konumu” denilen yaklaşımı ve bu yaklaşımın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak adına, çok ciddi bir şekilde kendi üzerinde yaşam boyu çalışmayı, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektirir.

 

Profesyonel koç, en az 150 saatlik, MTI akredite bir eğitim programından geçmiş, o programın tüm gereklerini tamamlamış, en az 100 saat profesyonel pratik deneyimi olan ve bununla birlikte kendi üzerinde ciddi bir şekilde çalışan, sürekli eğitimlerle kendini destekleyen, koçluk yaptığı alanda kendini geliştiren, koçluk prensiplerini yaşam prensipleri haline getirmiş kişidir.

Koç, bütün bunları yaparken koçluk yaptığı kişiyi, nötr, tamamen yargısız biçimde, çok iyi dinleyerek, onun ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmasını destekleyecek yöntemler konusundaki yetkinliği ile o yöntemleri kullanabilen ve kişiye ait özel bilgiyi ömür boyu gizli tutabilen yol arkadaşıdır.

Koçun, koçluk konusundaki sürekli gelişen bilgi ve deneyiminin dışında, koçluk yaptığı kişilerin konu meslek ya da gündemleri hakkında uzmanlığının olması gerekmez.

KOÇLUK NEDEN GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİN MESLEĞİDİR?

21. Y.Y. insanı çok fazla bilgiye muhatap kalmakta, ilgi ve dikkat alanına giren çok fazla şey olmaktadır. Bu kadar çok şeyi yapabilmek ve yönetebilmek için ise 24 saatle sınırlı zamanı vardır. Günümüz insanı bu yoğun zaman sıkıştırması içinde, birden fazla şeyi, birlikte ve dengeli yapmaya çalışmaktadır. Ancak, karşı karşıya kaldığı bu fazla uyaran içinde odaklı olarak düşünmek ve odaklı bir sonuca ulaşmak konusunda kendi başına yetmemektedir.

Bu pencereden koçluk, insanın gelişimi ve evrimi ile ortaya çıkan, günümüz insanının ihtiyaçlarına hizmet eden bir araçtır. Belli bir süre içinde güçlü odaklanma sağlayarak, iş ve özel yaşamda kısa sürede maksimum sonuç ve çözüm üretmeyi desteklemektedir.

İnsanın gelişim ve değişim hızının çok arttığı günümüzde, kişilerin değişim ve gelişim süreçlerini yönetebilmesi ve hızlı adaptasyon sağlayabilmesinde, koçluğun çok önemli bir rolü var ve gelecekte de olmaya devam edecektir. Koçluğun ortaya çıkmasını ve hızla ihtiyaç haline gelmesini sağlayan bir diğer önemli sebeplerinden biri; insanların “Ben bu dünyada bir birey olarak neleri yapmak istiyorum?” sorusunu geçmişe göre daha fazla sormalarıdır. Bu ve benzeri sorulardan hareketle koçluk, insanların geçmişte kullanmadıkları yeni potansiyellerini fark etme, ortaya çıkarma ve yönetme süreçlerinde de çok etkili bir araçtır. Nötr, yargısız ve güçlü dinlemenin olduğu bir alan açtığı için, günümüzde insanın en önemli ihtiyacı olan yaratıcı potansiyelini harekete geçirmesi dolayısı ile de geleceğin mesleğidir.

Bir diğeri neden ise, bugün özellikle internet aracılığıyla, bilgi paylaşımının ve dünyada olan bitenlerden, kimlerin neler yapmakta olduğundan haberdar olma oranının çok yükselmiş olmasıdır. “Haberdar olmak” ise, bir şey faydalıysa ve birileri bundan memnun kalıyorsa onun yayılması sağlamaktadır. Koçluğu deneyimleyen ve fayda sağlayan kişi ve kurumların sayılarının artması ve memnuniyet bilgilerinin hızla bir diğerine aktarılması süreci koçluğun günümüz ve geleceğin mesleği haline gelme sürecini desteklemektedir.

Bugünden geleceğe, dünya hızla farklı nitelikler, değer sistemleri, algı ve bakış açısı ile donanmış yeni bir nesil, yeni bir insan modeline doğru geçiş yapmaktadır. Koçluk, bugünün nesli ile geleceğin bu yeni insan modeli arasında köprü kurabilme, onları anlayabilme, uyumlanabilme ve etkili iletişim kurabilme, bu alanda farkındalık yaratmada anne babalar, öğretmenler, yönetici ve liderlere de destek sağlayan, alan açan etkili bir araç olmaktadır.

NEDEN BİR PROFESYONEL KOÇ İLE ÇALIŞMALIYIZ?

Koçluk, insanın iş ve özel yaşamının farklı alanlarında ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmasını, gelişimini ve farkındalıklı yaşamasını destekleyen bir araçtır.

Koçluk aynı zamanda, insanın kendi üzerinde düşünmek için farkındalıklı, nitelikli ve kaliteli zaman ayırmasını sağlar. Bir koç ve onun kullandığı yöntemler, bir konuya hiç bakmadığı bambaşka pencerelerden bakma fırsatı verir. Bu nedenle nitelikli düşünmeye zaman ayırıp kendi potansiyelini geliştirmek ve gerçekleştirmek isteyen, sentez yeteneğini ve yaratıcı potansiyelini harekete geçirmek isteyen herkesin bir koça ve bir koçla çalışmaya ihtiyacı vardır.

KOÇLUĞUN DANIŞMANLIK, MENTÖRLÜK PSİKOLOGLUK GİBİ ALANLARDAN FARKI NEDİR? KİM KENDİNE KOÇ DİYEBİLİR?

Günümüzde ne yazık ki “koçluk” kavram olarak henüz yeterince tüm kapsamı ile bilinmediği ve popüler olduğu için birçok kişi yaptığı işin yanına ya da tanımına “koçluk” etiketi yapıştırmaktadır.

 • Koç kimdir?

  Öncelikle, bu alanda profesyonel olarak eğitimden geçmiş kişiye denir. İkincisi, yaptığı işte kişiye bir danışmanlık, mentörlük, doktorluk ya da eğitmenlik yapmayan kişidir. Koçla koçluk alan kişi arasında eşit bir ilişki ve iletişim vardır. Koç bilgisini aktaran, yol gösteren, “bunu böyle yap” diyen kişi değildir. Koç, kişiyi düşündüren, kendini bulduran, onun kendi başına fark etmediği birçok şeyi süreçte fark etmesi ve bulması için kişiye alan açan kişidir.

 • Danışman kimdir?

  Uzmanı olduğu konuda, kişinin sorduğu sorulara bilgi ve deneyiminden hareketle cevap veren, ona yol gösteren, yöntem öneren ve bilgisini paylaşan kişidir. Danışmanlıkta, ilişki çoğunlukla hiyerarşiktir. Yani siz danışmanın söylediğini, bilen taraf olduğu için doğru kabul edersiniz. Uygularsınız veya uygulamazsınız.

 • Mentör kimdir?

  Daha önce yürüdüğü yoldan hareketle, o yolu yeni yürüyecek olan kişiyle, o yol ve yolculukla ilgili deneyimini ve bilgisini paylaşan, eğitim veren, yol gösteren, rol model olan ve o kişinin o alanda kendi geçtiği yolu ve yöntemleri oluşturmasını destekleyen kişidir.

  Mentörlükte de, ilişki karşılıklı sorumluluk içerisinde yerine göre eşit yerine göre hiyerarşiktir. Sorumluluk hem mentörlük alan kişide hem de mentörde olmak üzere, %50 %50 paylaşılır.

  Koçluk yaklaşımı ile mentörlük de, danışmanlık da yapılır ancak, koçluk başlı başına farklı yöntem, süreç ve yaklaşımları olan ayrı bir profesyonel süreçtir.

 • Eğitmen kimdir?

  Belli bir konunun bilgisine sahip olan, doğrudan o konun bilgisini karşı tarafa aktarmakla yükümlü olan kişidir. Eğitmen öğrenci ilişkisinde tamamen hiyerarşik bir iletişim vardır. Bir bilgiyi, bir deneyimi ve bir şeyi öğreten kişinin isminin yanına “koç” etiketi koyması bu alanda yanlış bir kullanımdır.

 • KOÇLUK EĞİTİMİNE KİMLER KATILBİLİR?

  • 1) Koçluğu profesyonel meslek olarak edinmek isteyenler,
  • 2) Kendini geliştirmek isteyenler,
  • 3) Kurumsal dünyada kendi işinde bu yaklaşımı bir bakış açısı olarak kullanmak isteyenler,
  • 4) Kurum içinde işinin bir parçası olarak koçluk yapmak isteyenler,
  • 5) Liderlik vasıflarını geliştirmek ve yönetsel bir yaklaşım olarak koçluğu kullanmak isteyenler,
  • 6) Yeni nesil çocukları ve öğrencileri ile iletişimini güçlendirmek isteyen ebeveynler ve öğretmenler,
  • 7) Bu alana ilgi duyan ve dileyen herkes katılabilir.

  KOÇLUK EĞİTİMİNE KATILMANIN ÖN KOŞULLARI NELERDİR?

  Koçluk eğitimine katılımın ve profesyonel koç olmanın temel ön koşulları yoktur. Ancak bununla birlikte “Profesyonel Koç” olma sürecini önemli ölçüde destekleyecek kriterlerden bazıları şunlardır;

  • Kişinin kendini daha önce başka programlarla geliştirmiş olmasının koçluk mesleğini edinme ve gelişim sürecinde önemi ve katkısı vardır.
  • Örneğin, üniversite eğitimi almış, iş yaşamında belli bir süre deneyim sahibi olmuş olmanın getirdiği bakış açısı, deneyim ve birikim, profesyonel koçluk eğitimi ve koçluk alanındaki mesleki gelişim sürecine de önemli artılarla katkı sağlayacaktır.

   Bununla birlikte, İngilizce başta olmak üzere yabancı dil biliyor olmak, bu alanda dünya genelindeki yabancı kaynakları, uluslararası çalışmaları, uluslararası kongreleri takip edebilmeyi sağlayan, dolayısıyla koçun profesyonel gelişimine katkı sağlayacak bir diğer kriterdir. Dünya’da ve Türkiye’de koçluk eğitimi sürecindeki pratiklerin, profesyonel koçlukların bir kısmı internette online ortamlarda gerçekleşmektedir. Yine birçok uluslararası konferans, eğitim, çalıştaylar ve bilgi paylaşımları da online ortamlara taşınmaktadır. Bu nedenle, kişinin teknoloji ve internet alanındaki yetkinliklerinin gelişimi, koçluk eğitim ve meslek alanındaki gelişimini önemli ölçüde destekleyecektir.

  EĞİTİME KATILIMDA YAŞ BİR KRİTER MİDİR?

  Eğitime katılımda yaş bir kriter değildir, ancak eğitimler tüm gün yoğun ve odaklı çalışmayı, dinlemeyi, modül aralarındaki süreçler ayrıca grup çalışmalarını gerektirir. Bu kriterlerin önünde herhangi bir engeli olmayan herkes yaş bir kriter olmaksızın eğitime katılabilir. Koçluk programına katılmak isteyen, bu konuya ilgi öğrencilerde eğitime katılabilirler.

  MEZUN KOÇLARINIZ NE TÜR İŞLER YAPIYOR? / KOÇLUK EĞİTİM SÜRECİNİ TAMAMLADIĞIMDA OFİS AÇABİLİR MİYİM?

  Koçluk eğitimini ve gerekli süreçleri tamamladığınızda bu alanda dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tabiki koçluk eğitiminden mezun olmakla, bu işi profesyonel olarak yapıyor olmak arasında ciddi bir emek farkı vardır. Eğer hali hazırda bu alanda sizi destekleyecek bir mesleğiniz varsa, örneğin psikologsanız veya insana ilişkin, insan kaynakları alanında ya da insanla ilgili eğitsel alanlarda çalışıyorsanız, hali hazırda koçluğu kullanabileceğiniz bir sistemin içindeyseniz tabi ki koçlukta profesyonel yaşama geçmeniz biraz daha kolay olacaktır. Ama değilse de, tabi ki her profesyonel mesleği edinme sürecinde olduğu gibi, eğitimi tamamladığınızda koçluk hizmetleri vermeye başlayabilir ve zaman içinde de kendinizi geliştirerek profesyonel yaşamınıza koçluğu ekleyebilirsiniz. Her mesleğin edinilme sürecinde olduğu gibi, başlangıçta ortalamada 1-2 yıllık emek, zaman ve kaynak ayırmak bu süreç içinde geçerlidir.

  Bununla birlikte, bir kişinin tüm bu süreçleri tamamlanması ve yapılandırması (şirket kurmak, hukuksal finansal alt yapılarını oluşturmak gibi…) tamamen o kişinin kendi yetkinliklerine, tecrübesine ve girişimciliğine bağlı bir süreçtir. Tabiki, koçluk Dünya’da henüz gelişmekte olan bir meslek olduğu için, bu süreçte de bu mesleğin öncülüğünü yapan kişiler olarak daha fazla emek ve zaman ayırmak gerekmektedir. Koçluk meseleği sürekli eğitim ve çalışma ile gelişerek desteklenmesi gereken bir meslektir.

  BİREYSEL KOÇLUK HİZMETİ NEDİR? / KAÇ GÖRÜŞME YAPMALIYIM? / GİZLİLİK SÜREÇLERİ NASILDIR?

  Koçluk, gerçekten koçluk hizmeti almak isteyene verilir. Koçluk alacak tarafın istekli ve kendinin karar vermiş olması esas koşuldur.

  Bir koçluk görüşmesi tek seferlik bir görüşme değildir. Kişi ne kadar süre bu hizmeti alacağına koçluğa başladıktan sonra karar verir. Minimum 6 görüşme olmakla birlikte, 8-10-12 görüşme genelde daha iyi sonuçlar verir. Bununla birlikte koçluk, aynı zamanda kendi gelişim ve değişim sürecini ve değişim yönetimini destekleyen bir süreç olduğu için, insanın gelişimi ile doğru orantılı olarak ömür boyu sürebilir.

  Dönemsel olarak, bir hafta ile bir ay arasında belli aralıklarla uygulanır. Her bir görüşme 60-90 dakika arasında sürer.

  Yüz yüze veya skype gibi programlar aracılığıyla internet ortamında uzaktan görüntülü veya görüntüsüz olabilir.

  Bir-e-bir koçluk süreci, koçluk alan ile koç arasında tamamen gizli bir süreçtir. Gizliliğin korunduğu bir ortamda gerçekleşir ve o süreçte konuşulan hiç bir şey hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmaz.

  Koç burada konu ve içerikten ziyade, kişinin getirdiği konu etrafında farkındalığını, bakış açısını genişletmesini ya da konu bir sorunsa, çözüm bulmasını destekleyecek şekilde profesyonel bilgi ve beceri ve koçluk yöntemlerini kullanır. Koç iyi bir dinleyicidir. Hiçbir zaman yargılamaz, yorumda bulunmaz, tavsiye vermez. Sadece o süreç içerisinde kişiyi derin ve odaklı düşündürerek onun kendi sonuçlarına ulaşmasına yönelik çalışır.

   HANGİ KONULARDA BİREYSEL KOÇLUK HİZMETİ ALABİLİRİM?

 • Kişi yaşamında belli karar aşamalarındaysa,
 • Kariyer ve geleceğe yönelik planlama süreçleri içerisindeyse,
 • Kendinde özel olarak bir şeyleri geliştirmek ve değiştirmek istiyorsa,
 • Yeni bilgi ve beceri kazanma süreci içindeyse,
 • İş yaşamında kariyeri ile ilgili farklı konumlara gelme noktasındaysa,
 • Kariyeriyle ilgi yönetsel farklı bir konuma gelmişse,
 • Akademik gelişime yönelik konularda,
 • Yöneticilik yetkinlikleri ile ilgili bir şeylerin daha iyiye gitmesine istiyorsa
 • İlişkileri ile ilgili bir şeylerin daha yolunda gitmesini istiyorsa,
 • Bir eğitim sürecinde ve bu sürecini desteklemek istiyorsa,
 • Ayrıca kişinin her alanda kendi gelişimi ve potansiyelini ortaya çıkarması için,
 • Kendini tanıma ve kendine ait farkındalık geliştirmesi için
 • Yaşamda belli şeyleri değiştirmek dönüştürmek için,
 • Başarılı olmak, hedeflere ulaşmak için,
 • Harekete geçemediği konuları analiz ederek farkındalığa vararak o konularda,harekete geçmek, motivasyonunu artırmak için,
 • Bakış açsını değiştirmek ya da geliştirmek için,
 • Üzerinde çalıştığı ya da hayata geçirmek isteği projeleri varsa,
 • ve yaşama dair tüm alanlarda koçluk hizmeti alabilir.

 • BİREYSEL KOÇLUK SÜRECİNİN PSİKOLOJİ İLE İLİŞKİSİ NEDİR??

  Koçluk bugünden geleceğe odaklı olan bir süreçtir. Kişinin gelecekte ulaşmak istediği hedeflerini, çözümlerini ya da geleceğe ait tasarımlarını, kendi gelişimine yönelik süreçlerini ilgilendirir. Kişinin eğer bir psikoloğun ya da psikiyatristin alanına giren konuları olursa koçlar kişiyi ilgili uzmanlara yönlendirirler. Denge merkezi ekibi de, Erickson ekolü doğrultusunda o ekolun sunduğu ve onun dışındaki pek çok eğitim süreçlerine katılan, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen bir ekiptir. Dolayısıyla donanımı bu anlamda geniştir. Ancak hizmetini kendi yetkinlik alanına giren konularda verir.

  Koç, size belli konularda danışmanlık yapan, tecrübesini paylaşan ve size yol gösteren bir uzman kişidir. Koçluk çok farklı kategorilere ayrılabilir.

   

  -Yaşam Koçluğu

   

  -Öğrenci Koçluğu

   

  -Performans Koçluğu

   

  -Spor Koçluğu

   

   -Kariyer Koçluğu

   

  -Yönetici Koçluğu

   

   -Satış Koçluğu

   

  -Takım Koçluğu

   

  -Aile Koçluğu

   

  -İlişki Koçluğu

   

  -Kurumsal Koçluk

   

  Koç, uzmanlık alanında çok derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Bazen bir  koç, yaşam boyu deneme yanılma yoluyla öğrenebileceğiniz tecrübeyi size birkaç saatte kazandırabilir. Tüm başarılı insanların mutlaka bir koça ihtiyaçları vardır. Dünyada ve Türkiye’de koçluk kavramı hızla yaygınlaşmaktadır. SAYGIN INTERNATIONAL, aşağıdaki koçluk kategorilerinde size en ekonomik ve profesyonel çözümleri sunmaktadır.

  Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 
   

  Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

  İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

  İzmir Karşıyaka  Koçluk eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz

  Denizli’deki  Koçluk eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

  Antalya’daki Koçluk   eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

  Muğla’daki  Koçluk eğitimlerimiz    0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

  Ankara  Koçluk eğitimlerimiz    0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.   

  Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - -
  Koçluk Eğitimleri başlıklı 1527 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

  Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

    
   
   

  Bunlar da İlginizi Çekebilir

  Bir Yorum Yazın