• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk, Koçluk Nedir?

Koçluk, Koçluk Nedir?
Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim ve iş dünyasında ne ifade ediyor?? Bir koç olarak davranan yönetici koçluk ettiği kişiye nasıl yardımcı olmaktadır, ama iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir. 


yani her alanda koçluk yapanların farklı unsurlara önem vermektedirler. Koçluk nedir, ne değildir? Bir lider Ya da yönetici olarak sizden, çok farklı görevlerde, kişilerle beraber çalışmanız istenir ve koçluk da yerine getirmeniz gereken bu görevlerden biridir olarak hep karşınıza çıkan bir kavram oluyor.. 

Koçluk bir kişinin gelişimine, değişimine katkıda bulunma ve farklı bir duruma taşımaktır. Bu, iki taraflı bir ilişkidir. koçluk olan kişi potansiyelini maksimum düzeye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak hedefiyle, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Koçluk, birey ve kurum için doğru olabilecek seçenekleri sunan, yanlış olduğunu düşündüğü konularda fikir belirten, fakat son kararı kişiye bırakan bir kolaylaştırıcı, bir rehberlik yapılır.Kısaca koçluk, potansiyeli maksimize etmektir. 

Koçluk karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey olduğu için, her durumda geçerli değildir. Şu aşağıdaki durumlar daha doğrudan yönetimsel müdahale gerektirir:

Koçluk nedir?

 Bir öğrenme ve kendini geliştirme aracıdır.

 Bir insanı sahip olduğu hedeflere yönlendirmektir.

 Birlikte kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır. Koçluk ne değildir?

 Herhangi bir kişinin davranış ya da hareketlerini düzeltme imkanı.

 Herhangi bir kişiyi, hedeflere varılmasını sağlayacak önlemler almaya yönlendirmek.

 Her şeyin yanıtını bilen bir uzman ya da yönetici olmak.

 Yeni ya da deneyimsiz çalışanın görevi konusunda açık yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu durumlar.

 Elemanlardan birinin şirket politikasını ya da kuruluşun değerlerini açıkça ihlal ettiği durumlar.

 Çok sayıda koçluk toplantısından sonra performansta hiçbir iyileşmenin görülmediği durumlar. Sizin Koç'unuz Var Mı? Bugün Amerika başta olmak üzere, bir çok Avrupa ülkelerde çok yaygın olan koçluk kavramı her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Koçların ana hedefleri kişilerin hayatını zenginleştirmek, içimizdeki sonsuz potansiyeli kullanmada koç bize kılavuzluk yapar.

Koçluğun NLP ile ilişkisini NLP - Neuro Linguistic Programming (sinir dili programlaması ) bilinci ve bilinçaltını etkin bir duyarlılıkla kullanmaya yöneliktir ve bunu hedefler. 

Zihinsel sürecin işleyişini yeniden yapılandırmayı ve zihinsel olarak farklı bir çerçeve kazandırmak hedeflenir.. Bu hedeflere ulaşmak için bir çok teknik kullanılır ve uygulanır. NLP insanların Zihnini ve nasıl düşündüğümüzü inceler. Dili nasıl kullandığımızı ve bizi nasıl etkilediğini üzerinde durur. Hedeflerimize ulaşmak için eylemlerimizi nasıl sıraladığımızı inceler 

Koçlukta ise şu ilkeler esas alınır: Herkes ihtiyacı olan yeteneklere ve becerilere sahiptir ya da bunları kazanabilir. kişilerin yapabilecekleri en iyi seçim yaparlar. İnsan davranış hedeflidir.. Anlamak istiyorsan harekete geçin. Bütün bu NLP görevleri 

koçlukta birebir kullanılabilir niteliktedir; çünkü koçlukta kolay ve basit teknikler gerekir ve NLP bu ihtiyacı karşılar. Üstelik koçluğun esasları da zaten NLP' nin 4 temel ilkesine dayanır. Şimdi koçluğu genel olarak tanımlayalım: Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.

KİM BİR KOÇLA ÇALIŞIR?

Yaşamımda daha iyiye yönelik bir değişim ve gelişim yapmak, potansiyelini harekete geçirmek ve daha verimli olmak isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır herkes bir koçla çalışabilir. Koç bize hayatta bizim neleri yapabileceğimizi gösteren kişidir.

 Araştırmalar, düzenli olarak bir koç ya da mentorla çalışmayanların yüzde 35?inin işlerini değiştirmek isteği duyduğunu gösteriyor. Bir koçun desteğinden yararlananlarda ise bu oran yarıya düşüyor.

 Bu nedenle Fortune 1000 şirketlerinin tümü çalışanların potansiyelini geliştirmek ve verimliliğini artırmak için koçluktan yararlanıyor ve etkilerini sayısal verilerle değerlendiriyorlar. Yönlendirme ve yol gösterme çalışmasının yetkin bir kurum ve ehliyetli bir koç ile sürdürülmesi başarının güvencesidir. Yönlendirme yapılandırılmış bir yönetim geliştirme yöntemidir ve nasıl yapılandırılacağına başından karar verilmelidir. Süreç, dört basamaktan oluşur:

1. Basamak : Anlaşma Yönlendirme hedeflerini, yöntemleri ve çıktıları en başından belirlemek sürecin başarısının anahtarıdır. Taraflarda kaygı, direnç ve kızgınlıkların oluşmasını önler. Koç kime karşı sorumlu? (Yönlendirilen, yöneticisi, İK bölümü, üst düzey yönetim) Projenin tanımı, çerçevesi, parametreleri Amaçlar ve beklenen çıktılar Geribildirim kime, nasıl ve hangi formatta verilecek İzleme ve değerlendirme nasıl yapılacak (360 derece geribildirim gibi) Sonuçlar bireysel gelişim planına nasıl dönüştürülecek, nasıl uygulanacak

2. Basamak : Gözlem ve Değerlendirme Yönlendirilecek kişi, belirlenen yöntemlerle gözlemlenir, güçlü ve geliştirilmesi gereken yanları değerlendirilir. Önce, kişinin yaptığı işle ilgili yetkinlikler belirlenir ve uygun ölçme araçları seçilir. Kritik beceriler ve bilgi düzeyi; kişilik özellikleri ve kişisel tarz; ilgi alanları, değerler ve kariyer eğilimleri değerlendirilirken şu araçlar kullanılır:

Kişilik envanterleri,

• Örnek-iş testleri,

• Durumsal görüşmeler,

• Psikodrama,

• Simülasyonlar,

• Lidersiz grup uygulamaları Kişi çalışma arkadaşları tarafından 360 derece değerlendirilir; elde edilen geribildirimler sonucunda, yönlendirilenin ekip çalışmasına yatkınlığı, liderlik özellikleri ve insanlarla ilişkilerinin, birlikte çalıştığı insanları, ekibini ve müşterilerini nasıl etkilediği saptanır.

3. Basamak : Yapıcı Yönlendirme Toplanan bilgiler, yönlendirilenin savunmaya geçmeden kabul etmesini sağlayacak bir biçimde kendisiyle paylaşılır. Yönlendirilenin, güçlü ve zayıf yanlarıyla ilgili gerçekçi bir yaklaşıma sahip olup olmadığına dikkat edilmelidir. Somut örneklere dayanarak paylaşılan bilgiyle, kişinin olumsuz geribildirime neden olan davranışlarını tanıması sağlanır. Kendilerini olduklarından daha iyi değerlendiren aşırı iyimserlerin geribildirimlere savunmacı tepki göstermeleri önlenir. Mükemmeliyetçi, güvensiz ve kendini eleştirmeye yatkın olan, aşırı kötümserlere de güçlü yönleriyle ilgili örnekler verilmesi gerçekçi bir benlik algısı kazanmalarını sağlar.

4. Basamak: Dirençle Başaçıkmak Yönlendirilen, sürecin tamamına ya da geribildirimlere direnç gösterebilir. Koç, kişinin kızgınlığıyla, tepkileriyle, başaçıkmaya hazır olmalıdır. Genel olarak, gelişmesi gereken yanlarının farkında olmayan kişiler daha çok tepki gösterirler. Destekleyici bir yaklaşım, etkin dinleme ve direncin kaynağını ortaya çıkaracak derinlemesine sorular gerekir. Direnen insanlar, geribildirimleri kabul etmekte ve davranışlarını değiştirmekte zorlanırlar. Direnç;

• Duruma bağlı zorluk ve çatışmalardan,

• Kişinin soruna gösterdiği tepkilerden,

• Kişilik özelliklerinden kaynaklanabilir. Bu tür sorunlarla başaçıkmak, gerçekçi bir yönlendirme planı yapmak, ilerlemeyi izleyip değerlendirmek profesyonel bir koçluk deneyimi gerektirir. Süreci uygun biçimde yöneten ehliyetli bir koç, beklenen davranış değişikliğini izler ve gereken düzeye ulaşıldığını güvence altına aldıktan sonra hazırladığı raporla çalışmayı sona erdirir .

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 
 

Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  Koçluk eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli’deki  Koçluk eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki Koçluk   eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  Koçluk eğitimlerimiz    0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Ankara  Koçluk eğitimlerimiz    0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
Koçluk, Koçluk Nedir? başlıklı 1895 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın