• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitimi Ppt

Koçluk

Yaşam hızlı akıp gitmekte ve yaşam akıp giderken bizler yaşamın içinde hep bir şeyleri telaşla yetiştirmeye çalışıyor ve çoğunlukla bir şeylerin hep eksik kaldığı duygusunu yaşıyoruz. Bu koşuşturma içinde hayatımızı anlamlandırmayı, mutlu ve başarılı olmayı deniyoruz ve çoğu zaman yalnız kalıyoruz ve bunun neticesinde de başarısız oluyoruz. Başarı, mutluluk, vizyon, misyon, hedef koymak koçluğun temel çalışma konularındandır. Mutluluğu her birimiz farklı şeylerde arıyoruz, bazen tatile çıkmak, bazen araba almak almak, bazen uzun zamandan beri göremediğimiz bir arkadaşımızla birlikte olmak. İçsel mutluluğumuzu tam olarak nasıl yaşayacağımız ya da mutluluğu yaşamın her anına nasıl taşıyacağımız ve dengeli yaşama sanatını nasıl yaratacağımız konusunda kafamız karışıyor bazen. Başarıyı bazılarımız para kazanmak olarak, bazılarımız, sınavları geçmek olarak, bazılarımızsa dengede kalmak olarak tanımlıyoruz. Koçluk kişi ya da kurumların

Ankara Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk süreci, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklıktır. Koçluk sürecine başlamadan önce bu konu hakkında danışan ve koç arasında anlaşma yapılır. Koçluk süreci sorumluluk ve istikrar gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte değişim ve eyleme geçme sorumluluğu danışana aittir. Doğu toplumları bu soruları sufizm gibi mistik, ruhsal bakış açılarıyla cevaplamaya çalışırken, batı toplumları “yönetim bilimi”, “kişisel gelişim” gibi isimlerle ortaya çıkardıkları sistemsel anlayışlarla cevaplamaya çalışıyorlar. Bu arayış, doğu toplumlarının mistik ruhsal gelişim anlayışı ile batı toplumunun sistematik yönetim ve gelişim anlayışının tek başlarına insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz olması ile ilgili olsa gerek. Batı’da giderek yaygınlaşan temel yaklaşım, insanlarının bireysel alanlarını koruyarak iş yaşamlarında “yüksek performans”

Antalya Koçluk Eğitimleri

Koçluk

Koçluk kişi ya da kurumların şu an içerisinde oldukları yerden olmayı arzu ettikleri yere geleceğe odaklanarak ve harekete geçerek varmalarını sağlayan bir sistemdir. Koçluk performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılması sürecinde en hızlı yöntemdir. Bu anlam da koçluk hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir. Koçluk profesyonel bir diyalog ve etkin bir iletişim şeklidir. Koçluk hedefe ulaşmada belirlenen en kısa yoldur… Koçluk akıl vermez, yargılamaz, yön göstermez, nedenlere ve geçmişe odaklanmaz, sorunlara takılmaz, olumsuz açıdan bakmaz, sizi sınırlamaz, sizi cezalandırmaz, geçmişinizi deşmez. Koçluk çalışmaları, kişinin kendi gücünü fark etmesini ve içindeki cevapları bulmasını içerir. Koç; Kişilerin daha iyi hedef belir

Antalya Koçluk Eğitimi

Koçluk

Gelişim gereksinimi içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir ‘yol arkadaşlığı’ sunan “koçluk” kavramının önemini iş dünyası her geçen gün biraz daha iyi kavrıyor. “Coaching” kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım aracı şeklinde tanımlanır. Bu isim ilk kez 1500’lü yıllarda kullanılmış ve halen de kullanılmakta. Bugün “koçluk” kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamını halen koruduğunu görüyoruz. Koçluk süreci nasıl işliyor? Koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklık ilişkisi içersindedir.Karşılıklı sorumluluk ve süreklilik arz eden bir çalışma gerekti

Antalya Koçluk Merkezi

Koçluk

Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, proaktif kararlarla olumlu farklar yaratan girişimlerde bulunmasını, kişisel zenginliklerini ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan süresi, çalışma prensipleri, sistemi olan bir yol arkadaşlığı sürecidir. Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir. KOÇLUĞUN YARARLARI -Kendinizi tanımak ve kendi gücünüze ulaşmak için h

Koçluk Eğitimi Nedir?

Koçluk

Koçluk; Kişisel ya da iş performansınızı düzeltmeye, korumaya ya da geliştirip bireysel sınırlarınızı zorlamaya yönelik çalışmalardır. İnsanlar her zaman, şuanda bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma isteğini taşırlar. Koçluk her şeyden önce kendi içerinizde yaşadığınız bir kişisel farkındalık sürecidir. Bu süreç kararsız kaldığınız veya köşeye sıkıştığınızı zannettiğiniz, kendinizi çaresiz ya da tüm kapıların üzerinize kapandığını düşündüğünüz noktadan sizi çekip çıkarmayı hedefler. Koçluk süreci içerisinde pasif olmaktan aktif olmaya, yaşamın dizginlerini elinize almayı istediğiniz bir döneme geçiş yapmış olursunuz. Ülkemizde henüz tanınmaya başlayan koçluk 1980′li yıllardan bu güne özellikle gelişmiş ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde yaygın olarak kullanılan bir kişisel gelişim metodu olarak insanların gelişim ve değişimlerinde onlara destek olmakla birlikte bu süreçte onlara yol arkadaşlığı sunmaktadırlar.Koçluğun insan yaşamı

Koçluk Eğitimi Denizli

Koçluk

Koç danışanı ile danışanın amacına ulaşmasında danışanını harekete geçirecek ve gelişmeleri danışanı ile birlikte izleyecek kişidir. Koç danışanın zenginliğini ve potansiyelini açığa çıkaran, hem zorlayan hem de motive eden kişidir. Koç, danışanının istediğini yaşamı sürdürme yolculuğunda danışana ortaklık ve yol arkadaşlığı yapan kişidir. Koç, danışanın kendisini tanımasını sağlar. Koç, danışanın hedeflerini gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder. Koç, danışanın olumlu ve olumsuz alışkanlıklarını fark etmesini sağlar. Koç, danışanın vizyonunu gerçeğe dönüştürme sürecini danışanı ile paylaşan kişidir. Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir.Bu süreçte kişiye yol arkadaşı olur koçu. Bir kişinin profesyonel ve kişisel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir ça

 1 2 3 4 5 6 7